Δερματοσκόπηση Σπίλων Μελανωμάτων

Η δερματοσκόπηση είναι μία γρήγορη μη επεμβατική  εξέταση, η οποία πραγματοποιείται με την βοήθεια ενός ειδικού φακού του δέρματοσκοπίου χειρός. Με αυτή την διαγνωστική τεχνική επιτυγχάνεται μεγένθηση του δέρματος, σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ορατά μορφολογικά χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται με την χρήση κοινών μεγενθυτικών φακών κατατασσοντάς τα σε ύποπτα ή μη.

Έιναι χρήσιμη η δερματοσκόπηση για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος, άτυπων σπίλων αλλά βοηθάει και στην διάγνωση  των δερματικών κακοηθειών (επιθηλιώματα κ.α). Για τον λόγο αυτό η δερματοσκόπηση μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στην δερματολογία.

Back
 
Accessibility Image